Вхід Реєстрація

Про спеціальність

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035.01 Українська мова та література


Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035.01 Українська мова та література


Академічна кваліфікація:

Філолог. Учитель української мови і літератури (бакалаврат).

Філолог. Викладач української мови і літератури (магістратура).


Освітні ступені:

Бакалавр (4 роки навчання)

Магістр (2 роки навчання)


ЗНО:

Українська мова та література

Історія України

Іноземна мова або біологія


Випускники здобувають вищу освіту на першому (бакалаврському) рівні з присвоєнням кваліфікації «Філолог української мови і літератури» та на другому (магістерському) рівні з присвоєнням кваліфікації «Філолог. Викладач української мови і літератури».

Навчання здійснюється в лекційних залах та аудиторіях для практичних занять; в добре укомплектованих науковою літературою бібліотеці та читальному залі; в науково-навчальних лабораторіях.

Студенти, що навчаються за спеціальністю вивчають теоретичні і практичні дисципліни мовознавчого (сучасна українська літературна мова, старослов’янська мова, вступ до мовознавства тощо) та літературознавчого (вступ до літературознавства, історія української літератури, фольклор та ін.) спрямування, методику навчання української мови і літератури.

Професія філолога надає випускникам гарні можливості працювати журналістом, перекладачем, редактором, коректором, контент-менеджером, копірайтером, SEO-копірайтером, PR-менеджером, маркетологом, діловодом, а також вчителем або викладачем.

Професія вчителя одна з найшанованіших, найпочесніших та найвідповідальніших професій. Учитель створює майбутнє країни, оскільки від його праці багато в чому залежить різнобічність розвитку знань молодого покоління, його переконання, світогляд, моральні якості. Педагогічна діяльність вимагає особливого покликання. Вихованням і навчанням можуть займатися люди зі схильністю і любов'ю до цієї справи. Учитель повинен любити і передавати свої знання іншим, захоплюватися самим процесом навчання і виховання людини. Успіх педагогічної діяльності багато в чому залежить від комунікативних здібностей вчителя, від його уміння налагодити правильні взаємини з дітьми. Робота вчителя пред'являє великі вимоги до його уваги. Вчитель працює з усім класом, і йому необхідно тримати в полі зору багатьох учнів. Він повинен уміти помічати всі зміни в їхній поведінці. Таким чином, спостережливість, розподілення уваги є професійно важливими якостями вчителя. Педагогічна діяльність вимагає від людини і певних вольових якостей: витримки, терпіння, послідовності, наполегливості, самовладання. Він зобов'язаний контролювати свою поведінку, керувати нею. Дуже важливою у професії вчителя є мова, яка повинна відрізнятися виразністю, емоційністю, переконливістю. Вчитель повинен вміти висловлювати свої думки грамотно, ясно, просто, зрозуміло для дітей. Більшість фахівців, які отримали педагогічну освіту, працюють у середній загальноосвітній школі вчителями, викладачами окремих дисциплін. Праця вчителя використовується також в школах-інтернатах, ПТУ, коледжах, технікумах, у дошкільних установах.

Бази практик: школи міста, прилеглих районів та області, центри дозвілля школярів, літні оздоровчі табори, коледжі, технікуми, вищі заклади освіти (для магістрів), видавництва, редакції засобів масової інформації, приватні та державні підприємства.


ОБОВ’ЯЗКИ ФАХІВЦЯ

Вчитель / викладач української мови і літератури повинен мати відповідну вищу освіту з фаху;

володіти сучасними формами, методами, прийомами організації навчально-виховного процесу. Проявляти ґрунтовну професійну компетентність;

забезпечувати свідому дисципліну школярів на уроках;

забезпечувати результативність та якість своєї праці;

упроваджувати інформаційно-комунікаційні та інші педагогічні технології, розробляти мультимедійні презентації та програми;

ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності;

мати ціннісні орієнтації, спрямовані на культурний, духовний розвиток людини як особистості.


ПОСАДИ

Для освітнього ступеня «бакалавр»:

Філолог. Учитель української мови і літератури


Для освітнього ступеня «магістр»:

Філолог. Викладач української мови і літератури

Журналіст, перекладач, редактор, коректор, контент-менеджер, копірайтер, SEO-копірайтер, PR-менеджер, маркетолог, діловод.


ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу: працювати в освітній, науковій, літературно-видавничій галузях; у друкованих та електронних засобах масової інформації; у сфері реклами; у професійних організаціях; політичних організаціях; відділах науково-технічної літератури; секретар-референт; консультант-методист по опрацюванню навчально-методичних матеріалів та створенню методичного забезпечення; консультант з підготовки ділових документів: з питань роботи з базами даних; в агентствах друку; працівник в інституціях культурно-просвітницького спрямування. Можуть викладати українську мову і літературу, світову літературу, народознавство. Працювати редакторами, співробітниками краєзнавчих музеїв, журналістами тощо.

Випусковими для спеціальності є кафедра української мови та кафедра української і зарубіжної літератури.

Кафедра української мови

Кафедра має висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

Основними напрямами роботи кафедри української мови є:

 • розроблення навчальних освітніх програм та навчально-методичних матеріалів;
 • упровадження в навчальний процес нових форм, методів та інноваційних мультимедійних технологій, розроблення відповідного методичного забезпечення;
 • проведення науково-методичних семінарів;

Засідання гуртка «Поезія і ми»

 • вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу;/li>
 • створення бібліотеки на електронних носіях;
 • організація роботи навчально-методичного кабінету кафедри;
 • надання допомоги в консультаційному центрі при кафедрі з вивчення української студентам, викладачам та співробітникам університету, а також жителям м. Мелітополя і району;
 • підтримання наукових зв’язків з різними вітчизняними й зарубіжними вищими навчальними закладами та науковими установами;

Зустріч гуртківців з письменницею і поетесою, головою Мелітопольського літературного об’єднання Світланою Непомнящею

 • при кафедрі працює студентський науковий гурток «Дивослово».

Студенти активно займаються науковою діяльністю, щороку беруть участь у Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика, Всеукраїнській студентській олімпіаді та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук. Кінцевим результатом роботи в студентських наукових групах є написання курсових, дипломних та магістерських робіт.


 • функціонує гурток з вивчення болгарської мови (вивчення болгарської літературної мови, ознайомлення із болгарською літературою, історією Болгарії, традиціями і культурою болгарського народу), На філологічному факультеті працює лабораторія філологічних досліджень. Головною метою є вивчення структури, оцінних компонентів і змісту ключових концептів слов’янської ментальності.
 • Діалектологічна практика передбачає практичне ознайомлення студентів з українськими говірками, закріплення знань про українську діалектну мову.
 • Виховна робота здійснюється в різних напрямках: бесіди, диспути, літературні читання, вечори, конференції, круглі столи, екскурсії, конкурси.

Наші призери (ІІ місце) у конкурсі «Патріотизм у долі Запоріжжя»

Кафедра української і зарубіжної літератури

Кафедра забезпечує фахову підготовку вчителів-філологів. Робота професорсько-викладацького складу спрямована на розвиток таких основних напрямків:

 • використання інноваційних технологій у навчанні та під час викладання фахових дисциплін. Це забезпечує робота освітньо-інформаційного центру «Інноваційні обрії української словесності»;


 • збереження усної народної поетичної творчості, звичаїв і традицій українського народу. З цією метою при кафедрі створено навчально-методичний кабінет самостійної роботи з фольклору «Світлиця» та Музей українського орнаменту;
 • знайомство із сучасним українським літературним процесом, спілкування з письменниками та критиками. При кафедрі діє гурток естетичного виховання «Літературна вітальня»;

Зустріч із письменником Валентином Терлецьким

 • з метою реалізації навчальних планів здійснюється фахова практика в бібліотеках, музеях, редакціях газет і журналів, а також фольклорна виїзна практика, що проводиться в різних регіонах України;

Складання звіту з фольклорної практики

 • науково-дослідна робота. Активна участь викладачів та студентів у конференціях різного рівня;
 • виховна робота. Заходи проводяться у формі організаційно-виховних годин, бесід, вікторин, конкурсів, диспутів, відвідування театральних вистав, музеїв, виставок, туристичних поїздок тощо.

Студенти на занятті з «Історії української літератури»

Діяльність кафедри сприяє зростанню зацікавленості студентів своєю професією, розвитку фахових компетентностей та комунікативних здібностей, необхідних майбутньому філологу.

ПнВтСрЧтПтСбВс

Наші партнери