Вхід Реєстрація

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА. АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Освітній ступінь бакалавр (3 роки 10 міс. навчання)

Освітній ступінь магістр (1 рік 4 міс. навчання)

ЗНО:
за держзамовленням
Українська мова та література
Історія України
Іноземна мова або географія

за контрактом
Українська мова та література
Історія України
Біологія або географія

Випускники здобувають вищу освіту на першому (бакалаврському) рівні з присвоєнням кваліфікації «Бакалавр освіти (за предметними спеціалізаціями «Українська мова і література» та «Мова і література (англійська)»). Вчитель української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури» та на другому (магістерському) рівні з присвоєнням кваліфікації «Магістр освіти (за предметними спеціалізаціями «Українська мова і література» та «Мова і література (англійська)»). Вчитель української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури».
Освітній ступінь бакалавра є базовим для продовження навчання за програмою підготовки магістра.
Успішне завершення програми передбачає здобуття фундаментальних та професійно орієнтованих знань і вмінь, здатності вирішувати типові професійні завдання в галузі філології, методики навчання філологічних дисциплін та суміжних спеціальностей.

Навчання здійснюється в лекційних залах та навчальних класах; в добре укомплектованих науковою літературою бібліотеці та читальному залі; в науково-навчальних центрах та лабораторіях.

Бакалавр готується для викладання української та англійської мов, української і зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (школах, ліцеях, гімназіях, тощо) та позашкільних закладах (Мала академія наук), здійснення навчально-виховної діяльності на основі сучасних наукових досягнень мовознавства і літературознавства, педагогічної теорії і практики.
Базами практик є загальноосвітні школи міста, району, регіону, коледжі, технікуми; позашкільні заклади, розвивально-розважальні центри, культурно-просвітницькі установи (музеї, бібліотеки), архіви тощо.

ОБОВ’ЯЗКИ ФАХІВЦЯ
Організовує та планує освітній процес, забезпечує виконання навчальних програм з української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури у відповідності до навчального плану та графіка навчально-виховного процесу. Здійснює навчання та виховання учнів з урахуванням психологічних та фізіологічних особливостей їх розвитку і специфіки навчального предмету. Забезпечує в ході освітнього процесу соціалізацію, формування загальної культури особистості; дотримання норм і правил техніки безпеки. Використовує різноманітні ефективні форми, прийоми й методи навчання. Проводить індивідуальні заняття з учнями, організовує та контролює їх самостійну роботу. Вчить робити аналіз художнього твору, надавати коментарі образам у текстах, а також подавати інтерпретацію творів української і зарубіжної літератури.


ПОСАДИ
Бакалавр може працювати в навчальних закладах, навчально-виховних, наукових і методичних установах на посадах, передбачених для заміщення спеціалістами з базовою вищою освітою типовими номенклатурами посад. Здебільшого, це вчитель української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах.

Випускників цієї спеціальності призначено для викладацької, навчально-виховної, науково-методичної й організаційно-управлінської діяльності в системі освіти України відповідно до отриманого напряму підготовки

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Випусковою для спеціальності є кафедра української і зарубіжної літератури.

ПнВтСрЧтПтСбВс

Наші партнери