Вхід Реєстрація

Про спеціальність

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014.01 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА)


Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Спеціалізації: художня культура; мова і література (англійська)


Освітні ступені:

Бакалавр (4 роки навчання)

Магістр (1,5 роки навчання)


ЗНО:

Українська мова та література

Історія України

Іноземна мова або біологія


Випускники здобувають вищу освіту на першому (бакалаврському) рівні з присвоєнням кваліфікації «Вчитель української мови і літератури, художньої культури та світової літератури», «Вчитель української мови і літератури, англійської мови та світової літератури» та на другому (магістерському) рівні з присвоєнням кваліфікації «Філолог. Викладач української мови і літератури. Вчитель художньої культури та світової літератури», «Філолог. Викладач української мови і літератури. Вчитель англійської мови та світової літератури». Освітній ступінь бакалавра є базовим для продовження навчання за програмою підготовки магістра.

Успішне завершення програми передбачає здобуття фундаментальних та професійно орієнтованих знань і вмінь, здатності вирішувати типові професійні завдання в галузі філології, методики навчання філологічних дисциплін та суміжних спеціальностей.


Навчання здійснюється в лекційних залах та навчальних класах; в добре укомплектованих науковою літературою бібліотеці та читальному залі; в науково-навчальних центрах та лабораторіях.


Бакалавр готується для викладання української мови та художньої культури або англійської мови, української і світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (школах, ліцеях, гімназіях, тощо) та позашкільних закладах (Мала академія наук), здійснення навчально-виховної діяльності на основі сучасних наукових досягнень мовознавства і літературознавства, педагогічної теорії і практики.

Базами практик є загальноосвітні школи міста, району, регіону, коледжі, технікуми, вищі заклади освіти; культурно-просвітницькі установи (музеї, бібліотеки), архіви тощо.


ОБОВ’ЯЗКИ ФАХІВЦЯ

Організовує та планує освітній процес, забезпечує виконання навчальних програм з української мови і літератури у відповідності до навчального плану та графіка навчально-виховного процесу. Здійснює навчання та виховання учнів з урахуванням психологічних та фізіологічних особливостей їх розвитку і специфіки навчального предмету. Забезпечує в ході освітнього процесу соціалізацію, формування загальної культури особистості; дотримання норм і правил техніки безпеки. Використовує різноманітні ефективні форми, прийоми й методи навчання. Проводить індивідуальні заняття з учнями, організовує та контролює їх самостійну роботу. Вчить робити аналіз художнього твору, надавати коментарі образам у текстах, а також подавати інтерпретацію творів української і світової літератури.


ПОСАДИ

Бакалавр може працювати в навчальних закладах, навчально-виховних, наукових і методичних установах на посадах, передбачених для заміщення спеціалістами з базовою вищою освітою типовими номенклатурами посад. Здебільшого, це вчитель української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах.

Випускників даної освітньої програми призначено для викладацької, навчально-виховної, науково-методичної й організаційно-управлінської діяльності в системі освіти України відповідно до отриманого напряму підготовки.


ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Випусковими для спеціальності є кафедра української мови та кафедра української і зарубіжної літератури.

ПнВтСрЧтПтСбВс

Наші партнери