Вхід Реєстрація

ЕЗНП

"Історія української літератури І пол. ХІХ ст."

Електронний підручник з історії української літератури “Історія української літератури І пол. ХІХ ст.” [Електронний ресурс]. – Мелітополь: МДПУ, 2015. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM).
Має розвинену структуру згідно з робочою програмою дисципліни, є відеоматеріали, а також презентації, які стосуються творчості класиків Нової української літератури. У електронному підручнику подано: біографію митців І пол. ХІХ ст., тексти письменників, зокрема прозу класиків та поезію поетів-романтиків. Важливою складовою електронного засобу навчального призначення є наявність лекцій, семінарських занять, а також самостійної роботи, що дозволяє студентам самостійно планувати час для вивчення дисципліни.
Не менш важливими можуть бути організаційно-методичні та довідково-бібліографічні матеріали, які вміщені в електронному підручнику в якості допоміжної інформації.
Авторське право: Свідоцтво № 53673 від 14 лютого 2014.

"Тарасовими стежками"

Електронний підручник з історії української літератури “Тарасовими стежками” [Електронний ресурс]. – Мелітополь: МДПУ, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM). Має розвинену структуру згідно з робочою програмою дисципліни, є відеоматеріали, аудіо супровід текстів віршів письменника. У електронному підручнику подано: біографію митця, тексти письменника: поезія, проза, епістолярна спадщина Кобзаря, відеоматеріали, аудіотексти у виконанні Петра Панчука, а також зібрано малярську спадщину Тараса Шевченка (картини). Під час перегляду відеофільмів про Т.Г. Шевченка відновлюється і вшановується національна пам’ять про митця. Формування мовної культури, вживання української мови як духовного коду нації відбувається під час прослуховування аудіотекстів Тараса Шевченка у виконанні Петра Панчука. Електронний підручник вміщує більше 150 поетичних та 11 прозових творів Тараса Шевченка.
Авторське право: (свідоцтво № 33020 від 28 квітня 2010 р.).
Гриф МОН молоді та спорту України Лист №1/11-1085 від 24.02.2012.

"Історія зарубіжної літератури кін. ХХ - поч. ХХІ ст."

Історія зарубіжної літератури ХХ – початку ХХІ ст. : [Електронний ресурс]. – Мелітополь: МДПУ, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM).
Передбачає глибоке засвоєння студентами особливостей світового літературного процесу ХХ – початку ХХІ ст. та характерних рис нових явищ у мистецтві слова, формування в них уявлень про специфіку розвитку провідних літературних напрямів і течій означеного періоду, ознайомлення із життєвим і творчим шляхом кращих представників письменства різних країн, збагачення духовної культури майбутніх учителів.
Авторське право: (свідоцтво № 40126 від 13.09.2011 р.).
Гриф МОН молоді та спорту України (Лист №1/11-5114 від 13.04.12 р.).

"Історія зарубіжної літератури ХVІІ - ХVІІІ ст."

“Історія зарубіжної літератури ХVІІ – ХVІІІ ст.” [Електронний ресурс]. – Мелітополь: МДПУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM).
Ураховуючи вимоги до створення електронних підручників, а також специфіку викладання навчальних дисциплін студентам філологічних спеціальностей, автори створили електронний підручник “Історія зарубіжної літератури ХVІІ – ХVІІІ ст.”, призначений для самостійної роботи студентів ІІ курсу денної та ІІІ курсу заочної форми навчання філологічного факультету.
Містить у собі матеріали до семінарських занять та самостійного опрацювання окремих тем з історії зарубіжної літератури XVII–XVIII ст., методичні рекомендації щодо структури курсу та організації навчального часу, тестові завдання та контрольні питання для самоперевірки, а також відеоматеріали, фотогалерею тощо. У даному електронному підручнику розроблена гіпертекстова структура. Цікавим та раритетним є зібраний в електронному підручнику матеріал, де відтворено біографії всіх митців XVII-XVIII ст., вивчення творчої спадщини яких передбачене базовою та робочою програмами.
Авторське право: (свідоцтво № 34607 від 19.08.2010 р.).
Гриф МОН молоді та спорту України Лист №1/11-5155 від 13.04.2012.

"Творчість В. Короленка"

“Творчість В. Короленка” [Електронний ресурс]. – Мелітополь: МДПУ, 2015. – 1 електрон. опт. диск (DVD–ROM).
Електронний засіб навчального призначення “Творчість В. Короленка” призначений для студентів філологічних спеціальностей та може бути корисним вчителям-предметникам та учням загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл.
У електронному підручнику “Творчість В. Короленка” подано відомості про творчість письменника; висвітлено його фотогалерею, куди увійшли не лише портрети письменника, а й ілюстрації до книг та обкладинки творів митця слова.
Запропоноване електронне видання містить тексти В.Короленка, аудіотексти та відеоматеріали, які допоможуть краще вивчити творчість письменника.
У електронному засобі навчального призначення зосереджено максимальну увагу на художніх текстах В.Короленка та представлено різноманітні презентації за творчістю письменника.

"Апостол правди і науки"

Електронний підручник з історії української літератури “Апостол правди і науки” (про творчість Тараса Шевченка) [Електронний ресурс]. – Мелітополь: МДПУ, 2015. – 1 електрон. опт. диск (DVD–ROM).
Має розвинену структуру згідно з робочою програмою дисципліни, є відеоматеріали, тексти лекцій, інформація та завдання до семінарських занять та самостійної роботи. У електронному підручнику подано значну кількість презентацій за творчістю Тараса Шевченка, які можна розглядати не лише під час аудиторної роботи, але й під час самостійної підготовки до занять. Під час перегляду відеофільмів про Т.Г. Шевченка відновлюється і вшановується національна пам’ять про митця. Формування мовної культури, вживання української мови як духовного коду нації відбувається під час перегляду презентацій та прочитання лекцій про творчість Тараса Шевченка.

"Історія зарубіжної літератури. Антична література"

Електронний підручник з історії зарубіжної літератури "Історія зарубіжної літератури. Антична література" [Електронний ресурс]. – Мелітополь: МДПУ, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM).
Має розвинену структуру, згідно з робочою програмою дисципліни, є текстовий матеріал, який стосуються творчості античних митців. Важливою складовою електронного засобу навчального призначення є наявність лекцій, семінарських занять, а також самостійної роботи, що дозволяє студентам самостійно планувати час для вивчення дисципліни.
Не менш важливими можуть бути організаційно-методичні та довідково-бібліографічні матеріали, які вміщені в електронному підручнику в якості допоміжної інформації.Електронний засіб навчального підручника містить відеоматеріали, біографії всіх митців епохи Античності, а також тести та тренажери, за допомогою яких студенти мають змогу перевірити власні знання. Наявність художніх текстів для прочитання дозволить краще опанувати курсом, прочитавши їх.

"Історія української літератури ХХ ст."

Електронний підручник з історії української літератури "Історія української літератури ХХ ст." [Електронний ресурс]. – Мелітополь: МДПУ, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM).
Має розвинену структуру, згідно з робочою програмою дисципліни, є текстовий матеріал, який стосуються творчості Костя Гордієнка. Важливою складовою електронного засобу навчального призначення є наявність лекцій, семінарських занять, а також самостійної роботи, що дозволяє студентам самостійно планувати час для вивчення дисципліни.
Не менш важливими можуть бути організаційно-методичні та довідково-бібліографічні матеріали, які вміщені в електронному підручнику в якості допоміжної інформації. Цікавими можуть бути листи Костя Гордієнка, які написані його власною рукою. Студенти мають змогу переглянути їх у вигляді рукопису та доторкнутися до його спадщини.

ПнВтСрЧтПтСбВс

Наші партнери