Вхід Реєстрація

Головна

ЗАВДАННЯ Освітньо-інформаційного центру «Інноваційні обрії української словесності» Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Напрямок роботи:

Інформаційний простір у навчальному процесі майбутніх філологів

У наш час актуальним є використання інформаційних форм і методів навчання, що підвищують активність, самостійність студентів та сприяють упровадженню інформаційних освітніх технологій. Із розвитком комп’ютерних та інформаційних технологій почалась інноваційна розбудова, що охопила всі сфери життєдіяльності людини. Інформатизація сучасного світу на тлі глобальних динамічних процесів зумовлює активізацію уваги до використання ефективних інформаційних технологій у методичній підготовці майбутнього філолога. Філологи, опрацьовуючи рекомендовані літературно-художні, науково-методичні джерела, вчаться з великого масиву інформації відбирати головне, на основі досліджень провідних фахівців формувати власні погляди. Ця робота є першим кроком майбутніх учителів як до вміння розкодовувати художні тексти, так і до вироблення педагогічної майстерності. Упровадження докорінно нових підходів до навчання мов і літератури з використанням невичерпних можливостей інформаційних ресурсів може змінити цю ситуацію на краще та надати можливість майбутньому фахівцеві, ефективно застосовуючи здобутий досвід використання інформаційних технологій у процесі навчання, покращити рівень засвоєння знань як з іноземної, так і з рідної мови та літератури

Метою освітньо-інформаційного центру «Інноваційні обрії української словесності» є науково-теоретичне, навчально-практичне забезпечення процесу формування професійної компетентності філолога. Головним завданням освітньо-інформаційного центру «Інноваційні обрії української словесності» є:

  • упровадження в навчальний процес філологів електронних засобів навчального призначення з фахових дисциплін;
  • створення тематичних виставок із напряму «Філологія»; поглиблена робота з обдарованими студентами (декламація поетичних творів);
  • проведення майстер-класів з використання електронних засобів навчального призначення під час викладання лекційних та семінарських занять;
  • розробка презентацій з історії української літератури з метою поглибленого вивчення філологічних дисциплін;
  • проведення круглих столів із метою формування професійної компетенції майбутнього філолога;
  • робота з творчими групами та колективами факультету на рівні забезпечення навчально-методичним матеріалом із фахових дисциплін;
  • формування стійкого інтересу до самостійного читання і потреби в такому читанні як естетичної насолоди;
  • розвиток у студентів критичного мислення, толерантності, уміння висловлювати оцінні судження, відстоювати їх у дискусії, посилатися на наукові розвідки літературознавців, соціологів, істориків, філософів, доповнюючи їх власними спостереженнями;
  • залучення до обміну освітньо-інформаційними ресурсами викладачів філологічного факультету та фахівців різних освітніх установ.
ПнВтСрЧтПтСбВс

Наші партнери